La Roche-Albert
Henri SoldnerFolder
Henri Soldner
Marie-ThérèseFolder
Marie-Thérèse